Nov 30, 2018 - Nov 30, 2018
Price$99
Attend Online
Onroerend Goed ~ Een Huis Kopen/Zakelijk
Creating Conscious Spaces™ met Lisa Benitz
 
Changing the World One Space at a Time™
 
Snelle Bezichtigingen * Snellere Aankoop * Meer Besparingen
 

Date: 30 November 2018

Time: 12pm PST

Place: Zoom

Deze 3 uur durende les creëert een ruimte voor jou om meer te leren over wat voor jou nodig is om jouw toekomstige huis/bedrijf te kopen op een manier die je nooit had verwacht of hebt ervaren.
 
In deze les zul je ontdekken wat voor jou en jouw huis of bedrijf mogelijk is om een ruimte te vinden die in overeenstemming is met alles wat jij wenst voor de toekomst. Wat als kopen leuk en makkelijk kon zijn.
 
In deze 3 uur durende interactieve les ontvang je het volgende:
 
• Werkboek voor praktijk ervaringen
• Tools die meteen toegepast kunnen worden
• Oude aankooptechnieken welke niet langer werken loslaten
• Nieuwe aankooptechnieken leren
• Audio opname
• Beeldopname
 
“Ik merkte dat ik de gedeelde tools gebruikte, van toepassing toen ik een jaar later wilde kopen. En toen ik er klaar voor was om te kopen, kwam het huis letterlijk naar mij toe binnen 24 uur, in de locatie waar ik wilde wonen. We waren er als eerste voor een bezichtiging en kochten het huis diezelfde avond. Had niet beter gekund en voor een hele goede prijs en het had alles wat op mijn lijst stond! Geweldig en het was zo makkelijk!” L.B.
 
_______________________________________________
 
RealEstate ~ Buying Houses/Business
Creating Conscious Spaces™ with Lisa Benitz
 
Changing the World One Space at a Time™
 
Quick Viewings * Faster Purchase * More Savings
 

Date: 30 November 2018

Time: 12pm PST

Place: Zoom

This 3 hour class creates a space for you to learn more about what is required for you to buy your future house/business in a way that you may have never imagined or experienced.
 
In this class you will discover what is possible for you and your home or business to find a space that will be in alignment with everything you are desiring for the future. What if buying could be fun and easy.
 
In this 3 hour interactive class you will receive the following:
 
• Playbook for hands-on exercises
• Tools that can be applied right away
• Releasing the old ways of buying that no longer work
• Learning new ways of buying
• Audio recording
• Visual recording
 
“I found myself using the tools that were shared, applicable for when I wanted to buy a year later. And when I was ready to buy, the home literally came to me within 24 hours, in the location I wanted to live in. We were the first one in to view and bought the home that night. Best possible scenario as it was a great price and everything I had on my list was there! Amazing and it was so easy!” L.B.
 
Investment: 99 USD